Lidwien Jansen Trainer van talent & coach zinvol leven
 

HOME
LIDWIEN JANSSEN
TALENT ONTWIKKELING
  WORKSHOP ONTDEK JE TALENT
  WORKSHOP JE TALENT IN WERKING
  WORKSHOP TASTE YOUR TALENT
  TALENT TRAINING VOOR TEAMS
  ERVARINGEN


PROFESSIONELE VERDIEPING
ZINVOL LEVEN
FAMILIEOPSTELLINGEN
CONTACT
LINKS

 

 

 

TALENT TRAINING VOOR TEAMS

Deze training nodigt je als team uit om de beelden die je over en weer van elkaar hebt, los te laten.

Talent Training voor Teams is voor jou…
Als er in je organisatie de behoefte is om slagvaardiger te opereren. Als team wil je een blijvende en betekenisvolle slag maken, zodat je kunt werken vanuit ieders unieke bekwaamheid.

De talenttraining is er voor uiteenlopende teams, soms zijn het bestaande teams, maar net zo vaak zijn het mensen van verschillende afdelingen, die voor de training zijn samengebracht.

Het verloop van de teamtraining
De training gaat uit van de opvatting dat ieder mens twee kanten heeft: de vrije mens en de gebonden mens. We beginnen het programma met het eigen maken van deze mensvisie.

Aansluitend gaan we aan de hand van gerichte aanwijzingen op zoek naar ieders kwaliteiten en vermogens. Daarvoor is het leven en werken de grote inspiratiebron.

Een voor een komen de afzonderlijke Talenten bovendrijven. Het wordt klip en klaar over welke unieke bekwaamheden het team beschikt.

We gaan hiermee door totdat elk teamlid, met mijn hulp, zijn of haar Talent heeft benoemd. Dat moment van benoemen is telkens weer een grootse ervaring. Je ziet jezelf ineens in het licht van je Kunnen en je collega’s zien het ook.

Het specifieke programma van de training is afhankelijk van de behoefte en de kwesties die leven in het team, de training is maatwerk…

 

 

 

Na afloop…
Hebben de teamleden hun Talent herkend en toegeëigend. Omdat deze ervaring als team is opgedaan, is er veel respect voor elkaars unieke bijdrage. Dit geeft een impuls: samenwerken komt in het licht te staan van ieders Talent.

Praktisch
De incompany-training is maatwerk. Het kan een dagdeel, een dag of twee dagen duren, in overleg vast te stellen.

Neem voor meer informatie CONTACT op.


Talent op de 1e plaats
'De Talent Training bij Lidwien heeft me duidelijk gemaakt dat mijn talent me voortdurend op het goede spoor zet. Het heeft daarom geen zin te streven naar ontwikkeling van mijn zwakke punten, beter is het juist datgene op te zoeken waar ik vol overgave en met inspiratie aan kan werken.

In onze netwerkorganisatie heeft dit inzicht geleid tot een compleet nieuwe aanpak. Lidwien heeft mij, en indirect mijn compagnon, geïnspireerd om tijdens de jaarlijkse gesprekken met onze 30 adviseurs op zoek te gaan naar ieders talent.

Voor de verandering hebben we het niet gehad over de gehate ‘verbeterpunten’ uit de traditionele functioneringsgesprekken.

Natuurlijk, er gaan ook altijd zaken minder goed, maar in plaats van ons te richten op de vijven en zessen, hebben we gevraagd naar ieders negens en tienen.

Ons doel was (en is) om ieder uitsluitend dat werk te laten doen waar hij of zij plezier aan beleeft, goed in is en zelf een bijdrage aan wil leveren. Het is onze visie dat dit een unieke inspiratie teweegbrengt in de dienstverlening.

De aanpak heeft geresulteerd in veel nieuwe en bruikbare ideeën voor verbetering van onze dienstverlening, samenwerking en organisatie als geheel.'

Charlotte Boersma - Managing partner Lytton

 

 
   Lidwien Janssen Trainer van Talent & Coach Zinvol Leven  Laplacestraat 12-1 1098 HV Amsterdam T 020- 4681732  E info@lidwienjanssen.nl  webdesign arteos.nl